Lần đầu tiên nhận phá mã bảo vệ em N1200.Mang ATF mới mua ra chọn file falsh ok luôn.Mừng quá vì làm lần đầu mà ok luôn nhưng kẹp nguồn bật thử thì bị contact service mới hụt hẫng làm sao?Mì[Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]nh nhận máy bị khóa mã bảo vệ bằng tiếng anh,đã thay thử màn hình nhưng vẫn vậy,mong các anh em giúp đỡ