e mới vào nghề e có cây 3gs không biết chọn ios nào cho ổn định nhất mong các ae giúp đỡ