như tiêu đề ae ai có sơ đồ câu mic samsung g532 cho mình xin với, tình trạng bị mất hết chân trên mên. thanks !