Gặp 1 em Masstel N508 mã bảo vệ chạy chíp spd nên đành phải flash. Kết quả đã done..

[Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
Dirver: [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
Tool: [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]

[Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]