Tình hình nhận em nó gần 1 tháng rồi mà kiếm máy read file ko ra. lên đây nhờ ae giúp mình phát. cảm ơn tất cả ae quan tâm.