Mình là dân ngoại đạo về điện thoại làm cái này mất hết 3 ngày luôn. Xưa mua được cái IP cũ mừng rối rít về vọc sao bi lock lại. Ngồi mò tưởng dễ ai ngờ nó lằng nhằng, nào là mất fw nào là lỗi đầu số này đầu số kia. Sửa phát đuối nhưng mà rất thích