Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Tất cả rom stock LG,OPPO,GiONEE,Acer....

Threaded View

 1. #1
  Thành Viên Vi Phạm
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  27
  Thanks
  11
  Thanked 40 Times in 10 Posts

  Tất cả rom stock LG,OPPO,GiONEE,Acer....

  Sai box mod chuyển dùm.
  nguồn sưu tầm,ace cần file gì không có trên này thì cứ nói để mình sẻ upload tiếp nhé
  1.LG Vu 1

  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] v40b_00.kdz.file
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] F100S V40E_00.kdz.file
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] P895 V10D_00.kdz.file
  2.LG L7 P715 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  3.LG L9 P768 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  4.LG 3D
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] P920 V20C_00.kdz.file
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] su760 V30B_00.kdz.file
  5.LG LTE 2
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] V20g.kdz.file
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] V20d_00.kdz.file
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] V20F_00.kdz.file
  6.LG gpro lite
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] D682 v10D_00.kdz.file
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.] D686 V20A_00.kdz.file
  7. L4 E445 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  8.L4 E440 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  9.L5 E612 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  10.L5 E455 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  11.LG L7 P713 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  12.LG L7 P705 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  13.LG G Pad
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  14.LG L5 E450 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  15.L5 E455 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  16.L5 E615 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  17.L3 E435 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  18.

  III / Sky
  Tất cả các rom stock sky đều là rom Stock zip up qua recovery nhé tùy mỗi dòng máy mà mình up cả các phiên bản Android khác nhau
  1.Sky A850 4.1.2
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  2.Sky A860 4.1.2
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  3.Sky A830 4.1.2
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  4.Sky A840 4.1.2
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  5.Sky A820
  [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  6.Sky A870 4.4.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  7.Sky A890 4.4.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  8.Sky A910 4.4.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  9.Sky A900 4.4.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  10.Sky A810K [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  11.Sky A810S [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  12.Sky A800S cả 4.0 và 4.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  13.Sky A770K [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  14.Sky A760S 4.0 và 4.1.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  VI/ Các dòng Trung Quốc
  1.ROM Mobile GiONEE E6T – ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  2.ROM Mobile GiONEE E3T – ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  3.ROM Mobile GiONEE Dream D1 – ROM Android 4.1.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  4.ROM mobile ACER Z110 – ROM Android 2.3.6 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  5.ROM mobile ACER M900 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  6.ROM mobile ACER LIQUID MINI [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  7.ROM mobile ACER LIQUID E1 – ROM Android 4.1.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  8.ROM mobile ACER F900 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  9.ROM Mobile Acer E350 – ROM Android 4.0.3 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  10.ROM mobile ACER E200 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  11.ROM mobile ACER DX900 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  12.ROM mobile ACER DX650 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  13.ROM Mobile Xiaomi Hongmi – ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  14.ROM Mobile VIVO Xplay3S – ROM Android 4.3 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  15.ROM Mobile VIVO S11T - ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  16.ROM Mobile VIVO S6T - ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  17.ROM Mobile OPPO X909T – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  18.ROM Mobile OPPO X905 – ROM Android 4.0.3 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  19.ROM Mobile OPPO X903 – ROM Android 2.3.5 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  20.ROM Mobile OPPO U707T – ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  21.ROM Mobile OPPO U705T – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  22.ROM Mobile OPPO U701T – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  23.ROM Mobile OPPO U701 – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  24.ROM Mobile OPPO T29 – ROM Android 4.1.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  25.ROM Mobile OPPO R821T – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  26.ROM Mobile OPPO R815T – ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  27.ROM Mobile OPPO R817T – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  28.ROM Mobile OPPO R813T – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  29.ROM Mobile OPPO R817 – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  30.ROM Mobile OPPO R811 – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  31.ROM Mobile OPPO R807 – ROM Android 2.3.6 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  32.ROM Mobile OPPO R805 – ROM Android 2.3.6 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  33.ROM Mobile OPPO R801T – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  34.ROM Mobile OPPO R801 – ROM Android 2.3.6 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  35.ROM Mobile OPPO R601 – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  36.ROM Mobile OPPO N1T – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  37.ROM Mobile iNEW V8 – ROM Android 4.4.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  38.ROM Mobile INEW V5C – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  39.ROM Mobile INEW V3-E – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  40.ROM VIVO Y15T Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  41. INEW M2 Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  42. INEW M1 - ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  43.INEW I8000 - ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  44.ROM Mobile INEW I4000 Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  45.INEW I2000 - Android 4.1.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  46.ROM Mobile GiONEE GNX805 - ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  47.ROM Mobile GiONEE GN868H - ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  48 ROM Mobile GIONEE GN810 – ROM Android 4.1.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  49 ROM Mobile GiONEE GN705W - ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  50. ROM VIVO XPLAY – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  51.ROM Mobile VIVO S11T - ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  52.ROM Mobile VIVO S6T - ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  53.ROM Mobile OPPO X909T – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  54.ROM Mobile OPPO X905 – ROM Android 4.0.3 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  55.ROM Mobile OPPO X903 – ROM Android 2.3.5 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  56.ROM Mobile OPPO U707T – ROM Android 4.2.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  57.ROM Mobile OPPO U705T – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  58.ROM Mobile OPPO U701T – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  59.ROM Mobile OPPO U701 – ROM Android 4.0.4 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  60.ROM Mobile OPPO T29 – ROM Android 4.1.1 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]
  61.ROM Mobile OPPO R821T – ROM Android 4.2.2 [Bạn Phải Là Thành Viên Của Diễn Đàn Mới Thấy Lick Click Đăng Ký.]

 2. Có 8 viên đã cảm ơn minhtai cho bài viết này:

  duongtuan85 (10-10-2014),mobile_mt49 (10-10-2014),mr.dizz (10-10-2014),nhicuongmobile95 (01-11-2017),quanghoa-mobile (10-10-2014),quang_hhbg (10-10-2014),tnhan1981 (10-10-2014),tridai_mobile (10-10-2014)

Các Từ Khóa Được Tìm Thấy Thông Dụng

V40E_00.kdz#

rom 4.0.4 cho android dien thoai gionee

rom stock lgp 768#

rom 2.3 lg vu1

Gionee M1 ROms

rom nhe cho LG E612

rom stock lg p768 zip

file kdz oppo

chia se-Gionee Stock Rom for các loại máy gionee

room gionee m1

rom mod cho vivo s11t

rom goc lg l9 p768

rom cho gione m1

gionee m1 rom

rom 4.1.1 gionee

stock rom 4.0.3 cho lg e612

Kdz oppo

rom stock 4.0.4 cho lg l9

stock gionee m1

tai rom 4.3 cho gionee

tai rom LG cho gionee

rom stock cho gionee

android 4.3 cho lg vu1

cac ban rom stock cua lg l9 p768

stock rom R813t

stock 4.0.4 cho lg l9 p768

rom 4.2 cho LG p768

rom stock gionee viet hoa

rom 4.4 cho lg vu1

stock rom 4.0.4 lg l9 p768

tải rom zip sky a800 bản 2.3.7

rom stock 4.0.3 for lg l5 e612 viet nam

tai rom stock android 2.3.4 cho xperia ray

Gionee m1 rom stock

tai rom 4.0.3 cho lg e612

gionee m1 STOCK ROM

Tag của Chủ đề này